--Waffen-SS--

Přísaha Waffen-SS

Ich schwöre Dir, Adolf Hitler, als Führer und Kanzler des Reiches Treue und Tapferkeit. Ich gelobe Dir und den von Dir bestimmten Vorgesetzten Gehorsam bis in den Tod, so wahr mit Gott helfe."

Tobě, Adolfe Hitlere, vůdci a kancléři Německé říše, přísahám věrnost a statečnost. Tobě a nadřazeným, které sám jmenuješ, slibuji poslušnost až do smrti. K tomu mi dopomáhej Bůh.

 

Waffen-SS-

Byli jednotky určené k normálním operacím.Tyto jednotky zahrnovaly celkem 950 000 mužů,většinou dobrovolníků.Byly vedeny Heinrichem Himmlerem .V norimberských procesech byly pro válečnou krutost prohlášeny za zločineckou organizaci.Vyvinuly se z dvousetčlené Hitlerovy osobní ochranky (die SchutzStaffel der NSDAP, odtud zkratka SS) ještě v dobách,kdy Hitler ještě nebyl kancléřem,ale pouze vůdcem NSDAP v roce 1929.

Většina členů Waffen SS tehdy rekrutovala z bývalých  Freikorps,jejichž členové vstoupili do takzvané 1.SS -Panzer Division ,,Leibstandarte SS Adolf Hitler",která byla vytvořena Himmlerem na Hitlerovu žádost jako ochranku.Posléze ale byly Waffen-SS nasazovány do běžných vojenských úkolů na frontě (často jako elitní jednotky), vykonávali stráž v koncentračních táborech a po celou dobu své existence byli jejich členové také osobní stráží Hitlera.

 

 • 1.SS-Panzer-Division Leibstandarte SS Adolf Hitler

1.tanková divize SS Leibstandarte Adolf Hitler - 28. května 1940 u Wordhmoutu zmasakrovala pod velením SS-Brigadeführera Wilhelma Monknheho 80 britských zajatců. Působila ve Francii, poté se přesunula na Ukrajinu, její jednotky se střetly v bitvě u Sokolova s 1.čs.. armádním sborem. od 5. června 1943 se účastnila bitvy u Kurska, kde měla těžké ztráty, byla přesunuta do Itálie, kde páchala masakry civilního obyvatelstva, v říjnu 1943 převelena na Balkán, poté bojovala s Rudou armádou, do března 1944 byla prakticky zlikvidována. Byla přesunuta na západ do Belgie, kde byla doplněna a určena k odražení spojenecké invaze. Dne 17. prosince 1944 provedla jednotka Kampfgruppe Peiper "Malmédský masakr," při kterém postřílela 71 amerických zajatců.

 • 2.SS-Panzer-Division Das Reich

2.tanková divize SS Das Reich - roku 1940 působila ve Francii, v březnu 1941 se přesunula na Balkán, účastnila se německé invaze do SSSR. Utrpěla velké ztráty, byla stažena k odpočinku do Německa a Francie. Počátkem roku 1943 se účastnila bojů u Charkova, v únoru 1944 byla stažena zpět do Francie. Zde provedla několik masakrů. Např. 10. června 1944 jako odplatu za útok partyzánů oběsili její příslušníci 99 civilistů v Tule. Téhož dne provedla masakr ve vesnici Oradour-sur-Glane, kde bylo brutálním způsobem zavražděno 642 civilistů včetně 207 dětí.

 • 3.SS-Panzer-Division Totenkopf

3. tanková divize SS Totenkopf - základem této divize byly jednotky SS-Totenkopferbande, které prosluly vyvražděním polské elity a likvidací polských Židů v roce 1939. 27. května 1940 provedly příslušníci divize SS Totenkopf masakr ve francouzské vesnici Le Paradis,kde postříleli přes sto britských vojáků, kteří se vzdali. Při operaci Barbarossa útočila divize z východního Pruska. Utrpěla velké ztráty, koncem roku 1942 byla stažena do Francie. Počátkem roku 1943 byla převelena na východní frontu, některé její jednotky se střetnuli  v bitvě u Sokolova s 1.čs.armádním sborem. I když její některé jednotky bojovaly v Itálii proti partyzánům, divize Totenkopf zůstala na východní frontě do konce války

 • 4.SS-Polizei-Panzergrenadier-Division

4.divize pancéřových granátníků SS Polizei - 10.června 1944 zmasakrovala 300 obyvatel řecké vesnice Distomo.

 • 5.SS-Panzer-Division Wiking

5.tanková divize SS Wiking

 • 6.SS-Gebirgs-Division Nord

6.horská divize SS Nord

 • 7.SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division Prinz Eugen

7.dobrovolnická horská divize SS Prinz Eugen - bojovala proti partyzánům v Jugoslávii

Vojáci SS a tank Tiger u Kurska
 • 8.SS-Kavallerie-Division Florian Geyer

8.jízdní divize SS Florian Geyer

 • 9.SS-Panzer-Division Hohenstaufen

9.tanková divize SS Hohenstaufen

 • 10.SS-Panzer-Division Frundsberg

10.tanková divize SS Frundsberg

 • 11.SS Freiwilligen-Panzergrenadier-Division Nordland

11.dobrovolnická divize pancéřových granátníků SS Nordland

 • 12.SS-Panzer-Division Hitlerjugend

12.tanková divize SS Hitlerjugend

 • 13.Waffen-Gebirgs-Division der SS Handschar (kroatische Nr. 1)

13.horská divize SS Handschar (chorvatská č.1) - vznikla v roce 1943 z chorvatských muslimů pro potřeby protipartyzánského boje

 • 14.Waffen-Grenadier-Division der SS (ukrainische Nr. 1)

14.divize granátníků SS (ukrajinská č.1) -mimo jiné se účastnila potlačování Slovenského národního povstání

 • 15.Waffen-Grenadier-Division der SS (lettische Nr. 1)

15.divize granátníků SS (lotyšská č.1)

 • 16.SS-Panzergrenadier-Division Reichsführer-SS

16.divize pancéřových granátníků SS Reichsführer-SS - 12. srpna 1944 provedla v italské vesnici Sant'Anna di Stazzena masakr, při kterém bylo povražděno kolem 560 mužů, žen i dětí. Dále jako odvetu za činnost partyzánů provedla ve dnech 29. září až 5. října 1944 v italském Marzabottu a okolních obcích masakr, při kterém bylo povražděno několik stovek civilních osob. Některé zdroje mluví o 700, jiné o 955 mrtvých. Mimo jiné bylo zmasakrováno 250 dětí včetně kojenců, 316 žen, 142 osob starších 60 let a 5 kněží.

 • 17.SS-Panzergrenadier-Division Götz von Berlichingen

17.divize pancéřových granátníků SS Götz von Berlichingen

18.dobrovolnická divize pancéřových granátníků SS Horst Wessel - část divize byla na podzim roku 1944 nasazena proti slovenským povstalcům

 • 19.Waffen-Grenadier-Division der SS (lettische Nr.2)

19.divize granátníků SS (lotyšská č.2)

 • 20.Waffen-Grenadier-Division der SS (estonische Nr.1)

20.divize granátníků SS (estonská č.1)

Bosenská SS
 • 21.Waffen-Gebirgs-Division der SS Skanderbeg (albanische Nr.1)

21.horská divize SS Skanderberg (albánská č.1) - vznikla v dubnu 1944, tvořili ji etničtí Albánci z Kosova

 • 22.SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division Maria Theresa

22.dobrovolnická jízdní divize SS Maria Theresa - vznikla na jaře 1944, sloužili v ní maďarští etničtí Němci (Volksdeutsche)

 • 23.Waffen-Gebirgs-Division der SS Kama (kroatische Nr.2)

23.horská divize SS Kama (chorvatská č.2) - vytvořena v Chorvatsku roku 1944 z německých důstojníků, etnických Němců a bosenských muslimů, byla rozpuštěna koncem roku 1944 a zbytky se staly součástí nové 23. divize SS

 • 23.SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division Nederland (niederlandische Nr.1)

23.dobrovolnická divize pancéřových granátníků SS Nederland (holandská č.1)

Zabitý příslušník Waffen SS
 • 24.Waffen-Gebirgs-Division der SS Karstjäger

24.horská divize SS Karstjäger

 • 25.Waffen-Grenadier-Division der SS Hunyadi (ungarische Nr.1)

25.divize granátníků SS Hunyadi (maďarská č.1)

 • 26.Waffen-Grenadier-Division der SS Hungaria (ungarische Nr.2)

26.divize granátníků SS Hungaria (maďarská č.2)

 • 27.SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Langemarck (flämische Nr.1)

27.dobrovolnická divize pancéřových granátníků SS Langemarck (vlámská č.1)

 • 28.SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Wallonien

28.dobrovolnická divize granátníků SS Wallonien (valonská)

 • 29.Waffen-Grenadier-Division der SS (russische Nr.1)

29.divize granátníků SS (ruská č.1) - vznikla v roce 1941 v Brjansku jako protikomunistická občanská milice. Prováděla protipartyzánské akce v Bělorusku a na Ukrajině, páchala zločiny na civilním obyvatelstvu, brutálně zasáhla při povstání ve Varšavě.

 • 29.Waffen-Grenadier-Division der SS (italienische Nr.1)

29.divize granátníků SS (italská č.1)

 • 30.Waffen-Grenadier-Division der SS (weissruthenische Nr.1)

30.divize granátníků SS (běloruská č.1, uvádí se i jako ruská II.) - sloužili v ní Bělorusové, Rusové, Poláci, Ukrajinci, Tataři, Arméni.

 • 31.SS-Freiwilligen-Grenadier-Division

31.dobrovolnická divize granátníků SS - V jejím neoficiálním názvu je přívlastek „Böhmen-Mahren,“ což je zavádějící. Jejími příslušníky byli zejména Volksdeutsche z Chorvatska, Maďarska a zahraniční dobrovolníci. Je možné, že v ní působili i Němci z Protektorátu, ovšem neexistují žádné ověřitelné podklady a byla tímto neoficiálním titulem označována z toho důvodu, že byla vytvořena z personálu a frekvententů škol a kurzů Waffen-SS z území Protektorátu. Byla sestavena z předběžně ad hoc ustavených pluků "Böhmen" a "Mähren".

 • 32.SS-Freiwilligen-Grenadier-Division 30.Januar

32.divize pancéřových granátníků SS 30.Januar

Poprava příslušníků SS v koncentračním táboře Dachau
 • 33.Waffen-Kavallerie-Division der SS (ungarische Nr.3)

33.jízdní divize SS (maďarská č.3)

 • 33.Waffen-Grenadier-Division der SS Charlemagne (französische Nr.1)

33.divize granátníků SS Charlemagne (francouzská č.1)

 • 34.SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Landstorm Nederland

34.dobrovolnická divize granátníků SS Landstorm Nederland

 • 35.SS- und Polizei-Grenadier-Division

35.divize policejních granátníků SS

 • 36.Waffen-Grenadier-Division der SS

36.divize granátníků SS - z jednotek SS si získala nejhorší pověst. Velel ji Oberführer SS 

                                                                                                                                                                 File:Flag Schutzstaffel.svg